Liikluskindlustus
Vähesed seda soovivad, kuid kõik seda vajavad!

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustusliik, mille alusel hüvitatakse kannatanule liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahjud. Rohkem infot ...

Ega õnnetus ei hüüa tulles!

Kaskokindlustus on vabatahtlik kindlustusliik, mille alusel hüvitatakse tema endaga toimunud isikukahjud või sõidukile põhjustatud varakahjud. Meie kaudu saab võrrelda seltside kaskotingimusi kolmeteist näitaja põhjal (haagis, reisijate kindlustust, võtmete kaotus jt). Rohkem infot ...

Liikluskindlustus
Veosekindlustus
Kui vedaja/ekspedeerija kindlustusest jääb väheks!

Veose kindlustus on vabatahtlik kindlustusliik, kui soovitakse kindlustada kahjusid, mis tekivad mitte vedaja süü abil (nt röövimine). Veose kindlustus on samuti soovituslik kõrgema väärtusega kauba puhul. Rohkem infot ...